Advocatenkantoor Schmitz

logo Advocatenkantoor Schmitz, Arnhem

Arbeidsrecht

Ontslag, collectief ontslag, ontbinding van de arbeidsovereenkomst, ontslagvergunningen, vaststellingsovereenkomsten, zieke werknemer, re-integratie, beëindigingsvergoeding, transitievergoeding, ontslag bestuurder.

Huurrecht

Huurovereenkomsten, indeplaatsstelling, ontbinding van huurovereenkomsten, huurgeschillen.

Ondernemingsrecht

Rechtspersonenrecht, vennootschapsrecht, fusies en overnames, franchiseovereenkomsten, distributieovereenkomsten, algemene voorwaarden, beslagleggingen.

Incasso's, ook in het buitenland

Vorderingen op natuurlijke personen en rechtspersonen binnen en buiten Nederland, incasseren van achterstallige alimentatieverplichtingen binnen en buiten Nederland, beslagleggingen binnen en buiten Nederland.

Werkwijze

De werkwijze van Advocatenkantoor Schmitz kenmerkt zich door bereikbaarheid, snelheid en efficiëntie. Onnodig lange brieven en/of processtukken alsmede wollig taalgebruik wordt gemeden. Dat zien cliënten uiteraard terug in de met de werkzaamheden gemoeide kosten. Die blijven op deze wijze immers binnen de perken.

Advocatenkantoor Schmitz opereert niet alleen nationaal maar ook internationaal. Het kan dan gaan om het incasseren van vorderingen in het buitenland of om internationale overnames van ondernemingen. Advocatenkantoor Schmitz werkt intensief samen met het Duitse advocatenkantoor Schieck & Kollegen te Emmerich am Rhein.

Gratis intake

Het intakegesprek is bij Advocatenkantoor Schmitz altijd gratis en pas na het intakegesprek beslist u of u de zaak daadwerkelijk bij Advocatenkantoor Schmitz in behandeling wenst te geven.

Advocatenkantoor Schmitz is al sinds jaar en dag een betrouwbare en solide juridische dienstverlener waar uw zaak in goede handen is.

Over Advocatenkantoor Schmitz

Advocatenkantoor Schmitz is de handelsnaam van mr. F.M. Schmitz. Hij beschikt over 30 jaar ervaring op de rechtsgebieden arbeidsrecht, ondernemingsrecht en huurrecht. Zijn cliëntenbestand bestaat zowel uit grote als middelgrote ondernemingen alsmede uit particulieren. Voor een groot deel van zijn cliënten is mr. Schmitz al meer dan 25 jaar het vaste aanspreekpunt voor juridische kwesties. Binnen het arbeidsrecht kan het dan gaan om ontslag, reorganisatie of het opstellen dan wel beoordelen van arbeidsovereenkomsten of vaststellingsovereenkomsten. In het kader van het ondernemingsrecht staat mr. Schmitz de ondernemer bij bij het opstellen dan wel controleren van diverse overeenkomsten of algemene voorwaarden. Het kan dan bijvoorbeeld gaan om distributieovereenkomsten en samenwerkingsovereenkomsten. In kwesties die het huurrecht betreffen staat mr. Schmitz zowel verhuurders als huurders bij in huurgeschillen en ook bij het opstellen en/of beoordelen van huurcontracten.

Mr. F.M. Schmitz heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van advocaten de rechtsgebieden Arbeidsrecht en Huurrecht geregistreerd. Deze registratie verplicht hem elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse Orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.

Contact

Wilt u meer weten of wilt u een afspraak?

Advocatenkantoor Schmitz
Apeldoornseweg 49
6814 BJ Arnhem
026-3528960

silhouet